Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Starenje – možemo li ga usporiti?

U prethodnim kolumnama diskutiran je čitav niz faktora vezanih uz kvalitetu života, posebice životnih odabira pojedinca povezanih sa prehrambenim navikama i fizičkom aktivnošću. Neadekvatni odabiri karakteristični za većinu svjetske populacije dovode do modernih kroničnih pandemija poput pretilosti i dijabetesa. Na navedene životne odabire i okolnosti koje variraju od osobe do…

Saznaj više

Adresa

Kvaliteta života
obrt za poslovne usluge
Slavenskog 4, 10110 Zagreb (Prečko)

Designed with by Cludi ©